Po stopách Karla IV. v Praze

Cena 180,- Kč

Účastí na tomto vzdělávacím programu si žáci obohatí dosavadní vědomosti o této významné osobnosti českých i evropských dějin. Procházka s výkladem profesionálního průvodce, během níž se dozvíte spoustu zajímavých souvislostí, vás zavede na místa spjatá se životem a dílem Karla IV. Je doplněna o krátké návštěvy dvou expozic. Studenti obdrží pracovní listy s otázkami týkající se celého programu. Pozorným sledováním expozic a výkladu průvodce bude pro ně jejich zpracování hrou.

 

 

Pěší procházka Starým Městem
s tématickým výkladem profesionálního průvodce

Projdete část Královské cesty, začínající u Prašné brány a po cestě navštívíte například:
Dům U Kamenného zvonu – pravděpodobné místo narození Karla IV.; Kostel Matky Boží před Týnem – z velké části postavený za účasti dvorské stavební huti a aktivní podpory císaře Karla IV.; kostel sv. Jakuba a konvent františkánů minoritů – královská korunovace Karlových rodičů, místo umístění katafalku s mrtvým Karlovým tělem; Dům U Štupartů – místo pobytu královské rodiny i Karla samotného; Kostel sv. Havla – korunovace na českého krále, umístění ostatků sv. Havla; kaple Staroměstské radnice – jedno z nejkrásnějších děl dvorního stavitele Petra Parléře; kostel sv. Jiljí – ještě za vlády Karla IV. umožněna kázání předhusitského kazatele Jana Milíče z Kroměříže.
Během procházky navštívíte i Staroměstskou mosteckou věž – viz níže a ukončíte ji v Karolinu.
Doba trvání: ca 120 min.

 

Staroměstská mostecká věž
návštěva expozice „Mystérium věže“

Stavba věže byla dokončena zároveň s Karlovým mostem začátkem 15. století. Po stránce architektonické i umělecké patří k nejkvalitnějším projevům vrcholně gotického stavitelství v rámci stavební činnosti Karla IV., a to nejen v měřítku Prahy, ale i střední Evropy. Výstava prezentuje architekturu gotiky jejíž hlavním exponátem je věž sama o sobě jako doklad všech charakteristických rysů tohoto stylu. V rámci prohlídky vystoupáte až na ochoz s nádherným výhledem na Prahu.
Doba trvání cca 30 min.

 

Karolinum
návštěva stálé expozice věnovaná dějinám Univerzity Karlovy

Novou stálou expozici věnovanou dějinám Univerzity Karlovy najdete v gotickém sklepení historického Karolina. Historii Univerzity Karlovy popisuje tato výstava v pěti tematických blocích: Pražské obecné učení, Utrakvistická univerzita, Karlo-Ferdinandova univerzita, Cesta k české univerzitě, Univerzita Karlova.
Vedle mnoha skutečně unikátních exponátů zde nechybí ani tzv. kapitulní exemplář zakládací listiny pražské univerzity vydané v roce 1348 Karlem IV. pro pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, pečetidlo univerzitní obce pražské ze 14. století zobrazující Karla IV. předávajícího zakládací listinu univerzity pod ochranu sv. Václava, které se stalo logem i současné Univerzity Karlovy v Praze.
Doba trvání: ca. 30 min.

 


ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

– platnost nabídky celoročně
– termíny dle potřeby školy
– minimální velikost skupiny 15 platících.

 

CENA:     180,- Kč / student v rámci skupiny (pedagogický doprovod zdarma)

 

CENA ZAHRNUJE:

– pěší prohlídku s certifikovaným průvodcem
– vstupné včetně rezervačních poplatků do památek a muzeí – viz program výše
– zpracované pracovní listy s klíčem pro vyhodnocení, závěrečný certifikát.

 

CENA NEZAHRNUJE:

– dopravu (na vyžádání pomůžeme s jejím zajištěním vč. MHD po Praze)
– stravování
– technického průvodce – doprovod skupiny
– vstupné na fakultativní program.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE:

– celková doba programu ca. 4 hodiny včetně přesunů, rozpis časů zašleme na vyžádání
– začátek a konec programu dle potřeby dopravy
– vzhledem k omezeným kapacitám v muzeích doporučujeme rezervaci skupiny v dostatečném předstihu
– možnost přestávky na vlastní občerstvení na dětském hřišti s lavičkami a WC
– možnost úpravy programu např. dle probírané látky, tématu nebo dle domluvy

– program je možné objednat jako nabízený kompletní balíček nebo jej sestavit z jednotlivých služeb dle vlastních potřeb nebo probírané látky, případně kombinovat s možnostmi fakultativního programu.

 

Pro dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku nás kontaktujte zde, případně můžete získat podrobnější informace o tom, jak objednávat zde

 


FAKULTATIVNÍ PROGRAM

 

připravujeme