Pro rodiče

Mládí má tu výsadu, že nemusí věnovat významnou porci času vydělávání peněz a může celkem nezávisle a kriticky hledět na svět. Asi jako poutník z Komenského Labyrintu světa a ráje srdce, který měl možnost nejdříve všechno na vlastní oči prohlédnout a vlastním rozumem zhodnotit. Porovnávat věci doma s věcmi „tam venku“ je cennou zkušeností, které napomáhá v dalším směřování studijních i životních kroků a usnadňuje vlastní rozhodování.

 

Cestování dává mladému člověku přirozený rozhled, činí ho samostatnějším a posouvá dopředu doslova několikanásobnou rychlostí. Nebojte se vyslat děti „do světa“ pod naší záštitou. Velmi nám záleží na bezpečnosti, kterou se na našem poli působnosti důsledně zabýváme. Je to však úkol, na kterém mají podíl všechny zúčastněné strany. Aby jakákoli akce mohla proběhnout hladce, efektivně a bez zbytečných malérů, následuje přehled rozdělení úkolů během výjezdu organizovaného mimo domov:

 

Pedagog nebo vedoucí klubu je organizátorem celé akce. Vybírá termín, místo, rozsah a úroveň služeb. Komunikuje s rodiči, předává jim podklady a informace, které dostane přímo od nás. Vůči své škole nebo organizaci je odpovědný za přihlášky účastníků a jejich platby.

 

Naším úkolem je zajistit vše, co je dle pokynů organizátora a odsouhlaseného itineráře potřebné pro hladký průběh akce.

 

Na rodiče zbývá významný úkol, a to poučit svoje děti, aby dbaly všech pokynů pedagogů i doprovodného personálu. Pokyn a informace technického doprovodu, správce objektu, uvaděčky v muzeu nebo řidiče autobusu má také svůj význam.

 

Jen s touto vzájemnou spoluprací bude celá akce pro studenty přísnosná.

 

Na základě domluvy s organizátorem obdržíte včas organizační pokyny a informace na cestu.