Další služby

 

• SLUŽEBNÍ CESTY

 

Konference, školení, workshop, veletrh, návštěva partnerské školy, organizace nebo jiný účel individuální cesty do zahraničí i v Česku.

 

Příprava takové cesty zahrnuje určení termínu, výběr kategorie hotelu a druhu dopravy až do místa určení. Případně zajištění dalších specifických služeb, jako např. zajištění půjčení auta v cílovém místě nebo trajektu při cestě vlastním autem.

 

Víme, jaké úsilí je potřeba vynaložit na zajištění takové cesty, aby vše perfektně navazovalo a jak náročná je celá administrativa. Při rezervacích individuálních cest je potřeba si poradit také s platbami za jednotlivé služby. Online rezervační systémy nejčastěji vyžadují pro využití svých služeb platbu platební kartou, což může být pro mnohé instituce komplikace.

 

Věnujte se hlavnímu cíli cesty a neplýtvejte časem a úsilým hledáním hotelů nebo leteckých spojů. Najdeme nejvhodnější řešení v návaznosti na požadovaný termín, místo, výši rozpočtu pracovní nebo služební cesty.

 

S námi máte vyřešenu celou organizaci cesty současně i s platbou a přitom nezaplatíte ani o korunu navíc. Naopak, s námi ještě ušetříte.

 

 


 

● PRŮVODCI

 

Průvodce je velice důležitá osoba, která dovede detailně promyšlený a naplánovaný výlet k dokonalosti. Složit nelehké zkoušky z různých vědních oborů a získat tak licenci průvodce není nijak jednoduchou záležitostí.

 

V dnešní době stoupá počet evropských měst, která chrání odbornost této profese a bez průvodce s licencí zde neobejdete. Zákaz výkladu je kontrolován místními úřady a porušení tohoto nařízení může být pokutováno vysokými částkami.

 

Dobrý průvodce umí zaujmout publikum tak, že doslova hltá každé jeho slovo a neváhá ho následovat ve spletitých uličkách neznámého města bez známky pochybností a na závěr ho odmění vděčným a uznalým potleskem. Jsme pyšní na to, že takové průvodce máme!

 

V rámci našich programů máte na výběr, kterou službu využít:

 

– MÍSTNÍ PROFESIONÁLNÍ PRŮVODCE, který žije v zahraničí, v konkrétním městě trvale nebo delší dobu a zná tedy velmi dobře zvyklosti typické pro dané místo či zemi. Neváhá se s vámi podělit o tipy na volný čas či doporučení, co stojí za zhlédnutí a čemu se naopak vyhnout. To jsou ty specifické informace a žité zkušenosti, které se většinou v žádné knize či na internetu nedočtete. Tento průvodce necestuje se skupinou.

 

– DELEGÁT – DOPROVOD SKUPINY, který od začátku doprovází skupinu a je jí nápomocen se zajištěním všech organizačních záležitostí (ubytování, vstupné, přesuny…) vyjma zajištění dohledu nad účastníky. Delegátem je obvykle student VŠ s příslušnými zkušenostmi. Delegát nepodává odborný výklad, nemá licenci průvodce.

 

– KVALIFIKOVANÝ PRŮVODCE – DOPROVOD SKUPINY, který plní funkci výše popsaného delegáta, navíc však zajišťuje i odborný výklad k památkám tam, kde je to povoleno.

 

Je tedy na Vašem uvážení, která z uvedených variant vyhovuje Vašemu programu nejvíce.

 


 

• ZAJIŠTĚNÍ VSTUPENEK A LÍSTKŮ

 

Je libo vstoupit do muzea, galerie nebo památky zdarma? Máme přehled o institucích, které to umožňují. Výběr je jako vždy na Vás nebo můžete využít našeho doporučení. V každém případě je pro vstup skupin do většiny objektů nutná rezervace. Příslušné formuláře vyplníme samozřejmě v rámci kompletního zajištění všech dalších služeb, ale i pokud se na nás obrátíte jen s tímto požadavkem.

 


 

• POJIŠTĚNÍ
Již řadu let spolupracujeme s pojišťovnou Allianz, která je pro nás spolehlivým partnerem nejen při cestování. Na vyžádání Vám vypracujeme nezávaznou kalkulaci cestovního pojištění, pojistíme Vás během služební cesty i Vaše studenty při školním výletě za hranice České republiky ve výhodných smluvních tarifech.

 

Cestovní pojištění nezahrnujeme do ceny ostatních služeb. Naše zkušenosti ukázaly, že někteří účastníci mohou mít zajištěno vlastní cestovní pojištění například v rámci rodiny či jiných aktivit a zbytečně jim tak může navýšit konečnou cenu cesty.

 


 

• NÁVŠTĚVY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

 

Pokud Vaše škola či instituce nemá zatím žádného partnera v zahraničí, je nejvyšší čas o tom začít přemýšlet. Již samotné partnerství bezpochyby zvyšuje prestiž Vaší instituce. Krom toho je takové partnerství nesmírným přínosem pro všechny zúčastněné strany.

 

Zprostředkování partnerství nebo i jen samotné návštěvy zahraniční školy není sice nijak jednoduchou záležitostí, ale my jsme připravení s ní být nápomocni.

 

Zajištění této služby nemůžeme na rozdíl od mnohých jiných zaručit, ale uděláme vše abychom pomohli:

– vyhledat pro Vás školu s podobným zaměřením,

– zajistit besedy se studenty i pedagogy,

– zorganizovat společné výlety a exkurze.

 

Připravujeme také možnost financování vzájemných návštěv partnerských škol pomocí fondů Evropské unie. Již nyní nás můžete kontaktovat, pokud o tuto službu máte zájem.