O nás

Právě se nacházíte na stránkách projektu, který vznikl prolnutím několika příběhů. V jednom z nich bylo během let nashromážděno množství zkušeností z oblasti cestovního ruchu. Cestovní „ruch“ ale časem sám o sobě přestal uspokojovat, stal se místy trochu rušivým. Vznikla tak potřeba přijít nejen se zajímavým produktem, ale vdechnout mu ještě přidanou hodnotu. Za druhým příběhem stojí touha po vzdělávání, poznávání, cestování a chuť zprostředkovat tuto vášeň dál.

 

Nezbytnou součástí a společnou mocninou našeho příběhu se stala významná osobnost českých dějin Jan Ámos Komenský, který v nás leží jako ideový guru a zdroj inspirace. Symbolicky tak na den výročí jeho narození a současně na třistapadesáté výročí vydání díla Orbis Pictus vznikla dne 28.3.2008 cestovní agentura Comenius travel s.r.o.

 

A nyní trochu opakování. Jedním z příspěvků světového významu Komenského pedagogiky je rozdělení vzdělání na čtyři stupně: školy mateřské, základní, střední a vysoké. Komenský však už ve své době vyzdvihoval ještě pátý stupeň vzdělání, a to cestování za poznáním. Cestování se tak stává jednou z důležitých „učebnic“ života a naplňuje tolik vyzdvihovaný nekončící proces vzdělávání. Současně je důležitým zdrojem vlastních poznatků a stejně jako dílo Orbis Pictus ukazuje a popisuje svět na svých stránkách, tak naším úkolem je prostřednictvím cestování ukazovat svět kolem nás takový jaký je ve své opravdovosti.

 

Hlavní myšlenkou naší agentury je smysluplnost toho, co děláme a důraz na osobní přístup. Proto je naše nabídka prezentována nejen jako připravený produkt, ale především jako návrh, který je možné dotvořit vzájemnou spoluprací tak, aby se přizpůsobil vhodnému účelu a přinesl tak co největší užitek. Jinou potřebu využitelného poznání může mít například zemědělská škola a jinou zase umělecky zaměřená. V tomto smyslu pracujeme i s vyvážením mezi požadavkem na nízkou cenu, kvalitu služeb i bezpečnost, které jsou pro nás samozřejmostí. Proto jsou ceny produktů orientační, závislé na rozsahu služeb, kvalitě a dalších proměnných.

 

Naším cílem je mít spokojené zákazníky. Vyzkoušejte, jak se nám to daří.

 

Touhu, odhodlání a inspiraci k cestování Vám za tým Comenius travel s.r.o. přeje,

 

Daniel Jiřík

ředitel

 

 

Texty: Ondřej Šebestík, Daniel Jiřík
Cestovní produkty: Jana Němcová, Daniel Jiřík
Výroba webu: www.designwebs.cz

 

Více nezbytných oficiálních informací především pro úředníky naleznete zde.
Informace o tom, jakým způsobem zacházíme s osobními údaji a daty o vás naleznete zde